تقوا در دنیای مجازی ؛گزارش کمپین + تصاویر

یکی از مصادیق تقوا حضور در مجالس اهل بیت(ع) است