مساجد باید از نزدیک ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشاء باز باشد [بررسی دستور رهبری] + ویدیو

کاسبی از جایگاه روحانیت ! [ یادداشت کوتاه استاد زائری درباره سریال سر دلبران ]