ماموریت جدید برای بسیجی ها چیست ؟ [بررسی آخرین سخنان امام خامنه ای در نشریه خط حزب الله]

‌‌بسیج؛ یک پدیده بی‌سابقه که امام آن را بنیاد کرد