مگس های سفید به تهران باز خواهند گشت؛در مورد آنها بیشتر بدانید

تهرانی ها موجودات سفیدی که اواخر بهار سال گذشته در آسمان دیده می شدند را خوب به یاد دارند؛ این حشرات در مدت کوتاهی تبدیل به بحث روز تاکسی ها، ادارات، فروشگاه ها، مهمانی ها، رسانه ها و حتی مجلس شورای اسلامی گردیدند. در آن زمان شایعات زیادی در مورد این حشرات به گوش می رسید؛ برخی […]