چگونه دولت و مسئولین می‌توانند کشور از شرایط کنونی عبور دهند؟ [درباره تشکیل اتاق جنگ اقتصادی]

پیشنهاد استاد پناهیان برای حل نارضایتی های مردم [درمانی بر درد همه دولت ها]

امیرعباس هویدا بزرگترین لایحه بودجه تاریخ ایران را به مجلس داد