سبک زندگی در نهج البلاغه همراه با استاد دلشاد تهرانی