ما از تماشای خندوانه خجالت می کشیم ؛ شما چطور؟ [ افزایش جملات جنسی در خندوانه ]

زندگی منهای خدا ، خطرناک و وحشتناک است

یکی از مصادیق تقوا حضور در مجالس اهل بیت(ع) است