آذر ۷۲ رحلت یکی از استوانه‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی