عکس هایی از حرم حضرت عباس علیه السلام بعد از بازگشایی به روی زائران