کار فرهنگی در دانشگاه برای ماه محرم و هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام

سخنان مهم استاد پناهیان درباره حوزه های علمیه و روند پیشرفت یا پسرفت طلبه‌ها

زندگی شهید سیدعلی اندرزگو و مبارزات ایشان را در گفت‌وگو با یار نزدیکشان بشناسیم

گفتگوی استاد پناهیان با دانشجویی که می‌خواست کار فرهنگی بکند

چهل سوال از فجج (ابوالحسن فیروزآبادی، نصرالله جهان‌گرد، محمدجواد آذری‌جهرمی و شرکاء) [نهضت پرسشگری]