مژده لواسانی :اگر حیا وجود نداشته باشد، پوشیدن چادر هیچ فایده ای ندارد

کارگردان از لاک جیغ تا خدا :برای تبلیغ حجاب بهتر است درباره‌اش حرف نزنیم!