اصلاح طلبان در زمین شیطان [ دانلود شماره ۱۳۸ نشریه خط حزب الله ]

زندگی غرب ، یک زندگی مدرن سرکوب‌گر است [کتاب‌های موفقیت غربی به توهم می پردازد ]