دانلود و پخش آنلاین: استاد رائفی پور دربرنامه صبح با خبر درباره عفاف وحجاب

زنگ بیداری ۱۳۴ :انتشار کتاب تأیید هلوکاست و فروش آن در خیابان انقلاب

رادیو مسیر ۴۸ /داستانی ازکرامات امام هادی (ع) / نان بر سر سفره و بلعیده شدن جادوگر