داستان صوتی روز آخر [مسیح دروغین اجازه یاری صاحب الزمان را نمی‌دهد]

ماجرای دنباله دار لوطی‌های بامرام در «طیب‌خان» [جدیدترین فیلم ده نمکی]